INFOKATALOOG
FOORUMI TEEMAD
GALERII TEEMAD
NÕUANDJATE TEEMAD
GALLUP
Kust on pärit Sinu lemmik riideese?
Näita tulemusi!
PARTNERID
26. juuni 2019

Tutvustus

Ilumaailm.ee kasutamise tingimused.

1. Üldist
Ilumaailm.ee on Internetiportaal, mille asutaja on OÜ Ilumaailm Eesti. Ilumaailm.ee pakub Kasutajale juurdepääsu ilumaailm.ee-s pakutavatele teenustele ja infole. Osa sisust ja teenustest on kõigile kättesaadav, kuid osa sisust ja teenustest eeldab külastaja registreerumist kasutajaks. Käesolevad reeglid (edaspidi Tingimused) sätestavad ilumaailm.ee veebilehel osutatavate teenuste ja vahendatava sisu kasutamise tingimused. Kuna ilumaailm.ee täiustatakse pidevalt ning lisatakse uusi teenuseid, võivad Tingimused muutuda.
2. Vastustus sisu ja teenuste osas
Veebilehel avaldatava info Tellija vastutab ise selle sisu, samuti ka pakutavate teenuste eest. Ilumaailm.ee ei vastuta selle teabe sisu, samuti pakutavate teenuste eest. Ilumaailm.ee ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses portaalis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada. Ilumaailm.ee ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest teenustest. Ilumaailm.ee vastutab enda poolt pakutavate teenuste kvaliteedi eest.
3. Registreerumine ja privaatsus
Oma isikuandmete ja aadressi kirjutamisega sellekohasesse registreerimisankeeti või  (edaspidi Ankeet) saab külastaja registreeruda ilumaailm.ee kasutajaks (edaspidi Kasutaja). Ta valib omale kasutajanime ja parooli. Ilumaailm.ee ei avalda kolmandatele osapooltele oma Kasutajate isikuandmeid - kasutajanimesid, telefoninumbreid ja/või posti – ja e-maili aadresse. Täites registreerumisel ära Ankeedi annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et sinna kantud andmeid tohib kasutada ilumaailm.ee siseselt informatsiooni edastamiseks, Kasutaja nõusolekul ka reklaami ja sooduspakkumiste (edaspidi Pakkumiste) vahendamiseks elektronpostiaadressile. Sama kehtib ka auhinnamängu registreerimise kohta. Registreerimisel küsitava informatsiooni esitamine on Kasutajale vabatahtlik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada. Informatsiooni mitte-esitamine piirab osa teenuste kasutamisvõimalust. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja. Kasutajaks registreerumine võimaldab teatud lehekülgede külastamist ja teenuste kasutamist, osalemist meie poolt (või meiega koostöös) korraldatavates kampaaniates, võistlustel ja mängudel. Ilumaailm.ee kogub infot järgmisel eesmärgil: et võtta vajaduse korral Kasutajaga ühendust. Ilumaailm.ee-l on õigus anda infot Kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule; Tingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel. Kasutaja registreerumisel kinnitab Kasutaja, et nõustub Ilumaailm.ee kasutamistingimustega ja annab nõusoleku Ilumaailm.ee-le infomeilide saatmiseks. Ilumaailm.ee-l  on õigus saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta, näiteks uudiskirju, sooduskampaaniate, auhinnamängude informatsiooni.
4. Turvalisus ja konfidentsiaalsus
Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras. Koostööpartnerid on kohustatud hoidma kasutaja andmed konfidentsiaalsena. Kasutaja isikliku konto infot kaitseb Kasutajale teada olev salasõna.
5. Kasutaja kohustused
Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja parooli abil. Ilumaailm.ee-l on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi materjali, mille Kasutaja ilumaailm.ee kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust ilumaailm.ee kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski ilumaailm.ee-le ja/või mitteasjaosalistele.
Kasutaja kohustub mitte avaldama firmade reklaamkuulutusi rubriigis foorum.
Selle Tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine.
6. Kasutamine
Ilumaailm.ee on avatud 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas
7. Muudatused ilumaailm.ee-s
Ilumaailm.ee jätab endale õiguse muuta ilumaalm.ee sisu, kasutamist, identifitseerimist, tehnilisi üksikasju, süsteeme jms.
8. Registreerumise kehtivusaeg ja osaluse lõpetamine Ilumaailm.ee-s registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus osalus ise lõpetada, teatades ilumaailm.ee-le oma kasutajanime, salasõna ja paroolivihje ning esitades vastavasisulise avalduse. Ilumaailm.ee-l on õigus lõpetada Kasutaja osalus otsekohe, kui Kasutaja eirab Tingimusi.
9. Tingimuste muutmine
Ilumaailm.ee-l on õigus esitatud tingimuste muutmine ja täiendamine. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivatest õigusaktidest ja heast tavast.

Lõppenud mängu võitja on Maarja-Liisa Raid E-mailiga: tomandcrash@xxx.xx.

Võitjaga võetakse ühendust!

Palju õnne!


      AUHINNAMÄNG!

Lisades kutsed mängu kolmele sõbrale/sõbrannale, osaled loosimises, kus loositakse välja:
BellaPierre jumestuskomplekt  väärtusega 2400.- krooni


***


***
BellaPierre mineraalkosmeetika on 100% looduslik ja puhas, omades mitmeid kasulikke toimeid - varustades nahka kasulike ainetega säilib naha normaalne niiskustase, need tooted ei ummista nahapoore vaid rahustavad nahaärritusi ning kiirendavad rakkude uuenemise protsessi.
BellaPierre dekoratiivkosmeetikal ei ole säilivusaega, kuna see ei sisalda talki, vismutit ega parabeene.
***
Eesti uudised
 
© 2005 - 2018 ilumaailm.ee tutvustus | arhiiv | kontakt | reklaam | webmaster